Vabimo vas k sodelovanju v anketi.

Soraziskovalni projekti predstavljajo novo prakso v znanosti, v katerih poteka aktivno sodelovanje raziskovalcev s strokovno in splošno zainteresirano javnostjo, s t.i. soraziskovalci. Ti so aktivno vključeni v raziskovalne naloge, kot je opazovanje pojavov, zbiranje podatkov, v določenih primerih pa tudi analiza podatkov in oblikovanje izsledkov. Z anketo želimo pridobiti informacije o interesu pridelovalcev zelenjave v Sloveniji po vključevanju v soraziskovalne projekte.

Tovrstni projekti so vedno bolj razširjeni, saj prinašajo številne prednosti. Redna komunikacija med znanostjo in javnostjo oz. stroko omogoča hitrejši pretok informacij in znanja, ki so relevantna za trenutne probleme in potrebe trga. Tako raziskovalci na primer na področju pridelave zelenjave prejmejo informacije o problemih in željah pridelovalcev hitreje in bolj neposredno. To jim omogoča, da usmerjajo svoje raziskave v probleme, ki so relevantnejši za pridelovalce. Vključeni posamezniki javnosti oz. stroke - soraziskovalci, prejmejo nove priložnosti za pridobivanje znanja in veščin ter dostop do novih tehnoloških orodij, ki jih lahko uporabijo pri svojem delu. Konkretno v primeru projekta, ki bi ga potencialno želeli izvajati v Sloveniji, bi soraziskovalci prejeli manjše elektronske naprave za zbiranje podatkov na vrtovih, njivah ali v rastlinjakih, ki bi hkrati omogočale prikaz parametrov v realnem času in možnost pošiljanja opozorilnih sporočil v primeru večjega odstopanja. Podatki, ki bi jih s pomočjo soraziskovalcev zbrali v daljšem časovnem obdobju, pa bi omogočili izdelavo modelov napovedi rasti ali pojava škodljivcev in bolezni glede na beležene parametre. Tako bi bolje razumeli vpliv dejavnikov in njihovega medsebojnega odnosa na rast ter na pojav bolezni in razširjanje škodljivcev. To pa bi nam omogočalo pravočasno prilagajanje razmer in ukrepanje z namenom, da dosežemo čim bolj uspešno letino.